Πρόταση της ΠΑΕΛΟ για τις φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβληθεί στο ΟΕΕ και θα σταλεί και στον νέο Υπουργό Οικονομικών

Πρόταση της ΠΑΕΛΟ για αλλαγή στο πλαίσιο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών & Νομικών Προσώπων της οποίας το χρονικό σκέλος προτείνουμε να εφαρμοστεί και για την τρέχουσα χρονιά με διαφοροποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας της 31/7/2023 όπως ισχύει σήμερα

Συγκεκριμένα η πρόταση μας έχει ως εξής :

Φορολογικές δηλώσεις και ανάγκη για σταθερό χρονικό πλαίσιο εφαρμογής

Οι διαφοροποιήσεις που προτείνουμε είναι οι ακόλουθες :

  • Να είναι νομοθετημένη η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και να παραμένει σταθερή για πάντα χωρίς καμμία δυνατότητα παράτασης εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας
  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής να μην είναι θέμα υπουργού αλλά θεσμικά-νομοθετικα κατοχυρωμένη
  • Να υπάρχουν κυρώσεις(πρόστιμα)σε αμφότερους τους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε περιπτώσεις ελλείψεων των στοιχείων που απαιτούνται να αναρτηθούν για την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων (δηλαδή εκτός από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που καθυστερούν στοιχεία και τους επιβάλλεται πρόστιμο το ίδιο να συμβαίνει και με τους φορείς του δημοσίου , της τράπεζες κλπ)
  • Να υπάρχει υποχρεωτική υπογραφή όλων των δηλώσεων από μέλη του ΟΕΕ
  • Το χρονικό πλαίσιο μετά και την πρόσθεση και του mydata και των ετήσιων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του , είναι το χρονικό διάστημα 1 Απριλίου με 30 Σεπτεμβρίου με διαφοροποίηση των καταληκτικών ημερομηνιών από 1/4/-31/07 για εισοδήματα από μισθούς συντάξεις και μισθώματα και μέχρι 30/09 για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς δευτερόλεπτο παράταση ημερομηνίες που θα εξασφαλίσουν και μία σωστή ροή των εσόδων του κράτους σε όλη την διάρκεια της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αλλά και τον σωστό προγραμματισμό των εργασιών των λογιστικών γραφείων. Θεωρούμε ότι η άποψη μας είναι ΑΠΛΗ-ΛΙΤΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ και προτείνουμε να υιοθετηθεί και από το Υπουργείο αλλά και από όλα τα κόμματα ώστε επιτέλους να υπάρξει σταθερό και αμετάβλητο πλαίσιο