Ετικέτα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Π.Ε. Βοιωτίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Περιοχή εφαρμογής: Νομός Βοιωτίας (με περιορισμό) Περίοδος υποβολής: 23/6/2023 – 23/8/2023, ώρα 15:00 Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης θα ενταχθούν επενδύσεις στις ακόλουθες…