Ελληνική Αστυνομία και τη δράση της

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2023
 
 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Σιώκου, περιοχής Δήμου Αθηναίων
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 4-8-2023 έως 3-8-2024, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιοχής Δήμου Αθηναίων:

Α΄ ΦΑΣΗ

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της οδού Σιώκου, στο τμήμα της από το αριστερό όριο του οικοπέδου όπου στεγάζεται το Σιδηροδρομικό Μουσείο, έως και σε μέγιστο μήκος 14 μέτρων, προ της συμβολής της με την οδό Λιοσίων.

Β΄ ΦΑΣΗ

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της οδού Σιώκου, στο τμήμα της από την προβολή του αριστερού ορίου του οικοπέδου όπου στεγάζεται το Σιδηροδρομικό Μουσείο, έως το σημείο τομής της οδού με τον άξονα του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως.
Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.