ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πλούσιος ο απολογισμός των δράσεων της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας για το 2023

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2024
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Τη χρονιά που μας πέρασε η ΕΠΑΘΛΑ συνέταξε 40 πορίσματα (9 προωθήθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση), υπέγραψε 6 μνημόνια συνεργασίας, διοργάνωσε δύο διεθνή συνέδρια, πραγματοποίησε εκπαιδευτικές διαλέξεις σε 1.819 προπονητές των σχολών της ΓΓΑ, ενώ 610 χρήστες εκπαιδεύτηκαν μέσω της πλατφόρμας e-learning
 
Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (www.epathla.gov.gr) σε ηλεκτρονική μορφή, ο ετήσιος απολογισμός με τις δράσεις της ΕΠΑΘΛΑ για το 2023. Η πλούσια διεθνής δραστηριότητα μαζί με το σημαντικό έργο στους τομείς της αξιολόγησης ύποπτων αγώνων και της εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,  επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τρία τελευταία χρόνια. 
 
Μέσα στο 2023 η ΕΠΑΘΛΑ έλαβε 105 αναφορές, συνέταξε 40 πορίσματα, 9 εκ των οποίων προωθήθηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση (8 ποδόσφαιρο και 1 μπάσκετ). Να σημειωθεί ότι ένα πόρισμα μπορεί να αναφέρεται σε περισσότερες από μία αναφορές που αφορούν στο ίδιο αθλητικό γεγονός. 
 
Από τις 105 αναφορές οι 53 αφορούσαν στο ποδόσφαιρο (οι 49 από Super League 2), οι 16 στο βόλεϊ, οι 13 στο μπάσκετ και οι υπόλοιπες σε άλλα έντεκα αθλήματα.
 
Σε ό,τι αφορά τις πηγές των αναφορών είχαμε: 
* 33 της Sportradar μέσω της UEFA
* 29 στην πλατφόρμα ανώνυμων αναφορών της ΕΠΑΘΛΑ 
* 15 από την ULIS
* 9 από RED BUTTON 
* 19 από τις υπόλοιπες πηγές
 
Επίσης, κατά το έτος αναφοράς η ΕΠΑΘΛΑ υπέγραψε 6 μνημόνια συνεργασίας με φορείς, μεταξύ άλλων και με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία, ενώ μπήκαν οι βάσεις και για το pre game alert, δηλαδή την ειδοποίηση πριν από τον αγώνα.
Στον τομέα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αγώνων στον αθλητισμό λειτούργησε κατά τη διάρκεια της χρονιάς η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΕΠΑΘΛΑ (e-learning)
 
 https://elearning.epathla.gov.gr/login/index.php  μέσω της οποίας 610 χρήστες έχουν λάβει έως και σήμερα πιστοποιητικό επιμόρφωσης σε θέματα χειραγώγησης, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης. 
Αντίστοιχα, μέσα στο έτος περισσότεροι από 1819 προπονητές παρακολούθησαν επιτυχώς θεματικές που σχετίζονται με την ακεραιότητα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 
Το 2023 αποτέλεσε έτος σταθμό στον τομέα ανάπτυξης διεθνών συνεργειών και εξωστρέφειας της ΕΠΑΘΛΑ, καθώς η Πλατφόρμα διοργάνωσε καινοτόμες εκδηλώσεις με την ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων από διεθνείς φορείς, όπως η διημερίδα ευαισθητοποίησης σε θέματα χειραγώγησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Integrisport 3.0  και η Εβδομάδα Αθλητικής Ακεραιότητας, η οποία διεξήχθη με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της UEFA-ΕΠΟ, της INTERPOL και της ΕΟΕ.
 
 Σε δήλωσή του ο γγΑ  και πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, ανέφερε: 
«Το 2023 ήταν μια πλούσια χρονιά σε δραστηριότητες για την ΕΠΑΘΛΑ κυρίως σε ότι αφορά στον εμπλουτισμό των εργαλείων της στους τομείς της ανάλυσης αλλά και της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης καθώς επίσης και σε ότι αφορά στη διεθνή της παρουσία με τη διοργάνωση δύο σημαντικών συνεδρίων στη χώρα μας. Επίσης, το 2023 ήταν και μια χρονιά όπου άρχισαν να υπάρχουν απτά αποτελέσματα από τη συνεργασία των μελών της ΕΠΑΘΛΑ τους οποίους για μια ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη και καρποφόρα συνεργασία η οποία είμαι σίγουρος ότι θα αποφέρει ακόμα περισσότερους καρπούς το 2024».
 
Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απολογιστική έκθεση της ΕΠΑΘΛΑ για το 2023 https://www.epathla.gov.gr/docs/epathla_annual_report_2023.pdf