ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 22-12-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak50548').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy50548 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy50548 = addy50548 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text50548 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak50548').innerHTML += '‘+addy_text50548+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(22.12.23 ώρα 11:50)
 
1. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 11.08.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΚΟΖΑΝΗ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
  
2. Αίτηση της Αγγελικής Ιωσηφέλη περί ενημέρωσής της για το σύνδεσμο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή το φύλλο ΦΕΚ όπου έχει αναρτηθεί η σύμβαση παραχώρησης του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Χρήστος Κουμπής