ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 20-12-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak86130').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy86130 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy86130 = addy86130 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text86130 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak86130').innerHTML += '‘+addy_text86130+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(20.12.23 ώρα 14:40)
 
  
1. Αίτηση των αθλητών Vlatko Gosef, Georgi Sheytanov, Ευστρατίου Γκαρόζη, Μάρκου Μαραγκουδάκη, Δημητρίου Αθανασίου και Δημητρίου Μπιλιλή περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966. 
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
 
2. Αίτηση των αθλητών Αθανασίου Δημήτρουλα, Ευαγγέλου Παππά και Κων/νου Κολτσίδα περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019. 
ΔΕΧΕΤΑΙ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Χρήστος Κουμπής