Αστυνομικό ρεπορτάζ

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα (31/07/2023) και την Τρίτη (01/08/2023) θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μανώλη Ανδρόνικου του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τις ώρες 20:00 έως 06:00, από το Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης του Δήμου Θεσ/νίκης. Ειδικότερα:
Την Δευτέρα (31/07/2023) δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις δύο (02) δεξιές λωρίδες του οδοστρώματος κυκλοφορίας (ως προς τη κίνηση των οχημάτων) της οδού Μ. Ανδρόνικου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως το ύψος της συμβολής της με την Πλατεία ΧΑΝΘ (Λεωφ. Στρατού).
Η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Μ. Ανδρόνικου θα διεξάγεται κανονικά από τις δύο (02) αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας (ως προς τη κίνηση των οχημάτων).
Η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Γ΄ Σεπτεμβρίου και Λεωφ. Στρατού θα διεξάγεται κανονικά καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών.
Την Τρίτη (01/08/2023) δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις δύο (02) αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας (ως προς τη κίνηση των οχημάτων) της οδού Μ. Ανδρόνικου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως το ύψος της συμβολής της με την Πλατεία ΧΑΝΘ (οδός Νικ. Γερμανού).
Η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Μ. Ανδρόνικου θα διεξάγεται κανονικά από τις δύο (02) δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας (ως προς τη κίνηση των οχημάτων)
Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Γ΄ Σεπτεμβρίου, Νικ. Γερμανού και Λεωφ. Στρατού θα διεξάγεται κανονικά καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.