Το αστυνομικό δελτίο και οι ανακοινώσεις

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023
  
 Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και διάλυσης μεταχειρισμένων οχημάτων
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν την 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2023, στον Ασπρόπυργο Αττικής καθώς και στη Θεσσαλονίκη, έλεγχοι σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και διάλυσης μεταχειρισμένων οχημάτων, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. 
Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Στην Αττική:

σε επιχείρηση, να απασχολείται εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε παράδοση -180- κιλών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (σιδήρου), χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών, ενώ παράλληλα ελήφθησαν φορολογικά και λογιστικά στοιχεία για περαιτέρω έλεγχο και
σε επιχείρηση, να απασχολούνται 14 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού.

 Στη Θεσσαλονίκη:

σε εταιρία, να απασχολείται εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν  καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού καθώς και εργαζόμενος εκτός της δηλωθείσας ημέρας εργασίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αγορά παλαιών μετάλλων (σκραπ) συνολικού βάρους 3.370 κιλών και
σε επιχείρηση, να απασχολείται εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν  καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού καθώς και η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αγορά παλαιών μετάλλων (σκραπ) συνολικού βάρους 59.110 κιλών και συνολικής δηλωθείσας αξίας 11.813,80 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.