ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συστάσεις λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των πυρκαγιών

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2023
Σε εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 99ΟΗ465ΦΥΟ-ΟΕ7 σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές, συνιστάται στις ευρύτερες περιοχές η αποφυγή σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους (προπονήσεις ή αγώνες) (3.2.1 παρ. της εγκυκλίου), εξαιτίας της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα βλαβερών για τον οργανισμό, αιωρούμενων σωματιδίων.

Παράλληλα, συνιστάται η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων από τις Ομοσπονδίες που έχουν αγωνιστικές δράσεις (αναβολή αγώνων, μετάθεση ώρας ή και αλλαγή χώρου διεξαγωγής) και τήρηση των οδηγιών σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο από τις Επιτροπές Διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων.
Ειδικά για αγώνες που διεξάγονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένες από τον καπνό περιοχές, συνιστάται η αναβολή τους.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.