ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρόταση Μαυρωτά, στο Στρασβούργο, για ολιστική προσέγγιση στην αθλητική ακεραιότητα, από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Στη 17η Σύνοδο της Επιτροπής Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης (EPAS, Enlarged Partial Agreement in Sport) που έγινε στο Στρασβούργο προσεκλήθη ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin Γιώργος Μαυρωτάς, προκειμένου να συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα την αθλητική ακεραιότητα.

Ο κ. Μαυρωτάς στις δύο παρεμβάσεις του ανέπτυξε, καταρχάς, τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη Σύμβαση Macolin για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων αναφέροντας τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί, τις συνεργασίες και τις επικείμενες κυρώσεις της Σύμβασης Macolin από χώρες «κλειδί», όπως η Γαλλία.

Στη συνέχεια, στη δεύτερη παρέμβαση, αναφέρθηκε σε γενικότερα θέματα αθλητικής ακεραιότητας προτείνοντας να ξεκινήσει η συζήτηση για μία νέα διεθνή σύμβαση από το Συμβούλιο της Ευρώπης με αντικείμενο την «Προώθηση του σεβασμού μέσα στον αθλητισμό» (Promoting Respect inside Sport). Η Σύμβαση αυτή θα περιλαμβάνει θέματα ασφάλειας των αθλητών, αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους, της παρενόχλησης, της κατάχρησης εξουσίας αλλά και της χρηστής διακυβέρνησης. Με τη Σύμβαση αυτή θα συμπληρωθεί το πλαίσιο των Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης που καλύπτουν τα θέματα αθλητικής ακεραιότητας καθότι υπάρχουν ήδη οι σχετικές Συμβάσεις για το ντόπινγκ, την ασφάλεια των θεατών και τη χειραγώγηση αγώνων. Η συγκεκριμένη πρόταση του κ. Μαυρωτά προκάλεσε το ενδιαφέρον των θεσμικών φορέων και των εθνικών αντιπροσωπειών ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση για την υλοποίησή της από τα σχετικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάτι που διατυπώθηκε και στο κείμενο συμπερασμάτων.