Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2023

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λ. Ποσειδώνος και της Λ. Συγγρού, περιοχής Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες, περιοχής Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας, ως εξής:

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Νέας Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα, στο τμήμα της μεταξύ του ΚΠΙΣΝ και της οδού Φαέθωντος και στην αριστερή λωρίδα της Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ του Α/Κ Συγγρού και της οδού Φαέθωντος, κατά το χρονικό διάστημα από την 20.00΄ ώρα της 31-7-2023 έως την 00.01΄ ώρα της 01-08-2023.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ του ΚΠΙΣΝ και της οδού Φαέθωντος, κατά το χρονικό διάστημα από την 00.01΄ώρα έως την 06.00΄ ώρα της 1-8-2023 και στην Λ. Συγγρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Γλυφάδα, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ του ΚΠΙΣΝ και της οδού Φαέθωντος, κατά το χρονικό διάστημα από την 00.01΄ ώρα έως την 06.00΄ ώρα της 1-8-2023.
Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Γλυφάδα προς Αθήνα και Πειραιά, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πλειάδων και του Α/Κ Συγγρού, κατά το χρονικό διάστημα από την 01.00΄ ώρα έως την 05.00΄ ώρα της 3-8-2023.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα, στο τμήμα της μεταξύ του ΚΠΙΣΝ και της οδού Φαέθωντος και στη Λ. Συγγρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Γλυφάδα, στο τμήμα της μεταξύ του ΚΠΙΣΝ και της οδού Φαέθωντος, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 00.01΄ ώρα έως την 06.00΄ ώρα της 5-8-2023.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένουσες κάθε φορά, λωρίδες κυκλοφορίας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.