Κατηγορία Αστυνομικό δελτίο

Κομοτηνή, 23 Αυγούστου 2023
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σας ενημερώνουμε, την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα, της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης με κατεύθυνση από το ύψος του Ανατολικού κόμβου Κομοτηνής έως το ύψος του κόμβου της Μάκρης Αλεξανδρούπολης και στο ρεύμα Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής από το ύψος του κόμβου Μάκρης Αλεξανδρούπολης έως το ύψος του κόμβου Μέστης Αλεξανδρούπολης.
Επιπλέον προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εθνικής οδού Σαπών – Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα.