Κατηγορία Αστυνομικό δελτίο

 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2023
  
  
Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που διαχειρίζεται μικτές μεταναστευτικές ροές στα σύνορα, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
 Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, χθες, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, η εκπαίδευση συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) αστυνομικών, υπηρετούντων σε Υπηρεσίες  που διαχειρίζονται μικτές μεταναστευτικές ροές στα σύνορα, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως, σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικές σειρές την 19, 22, 26 και 29-09-2023.
Η εκπαίδευση αυτή είχε ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές νομικές και επαγγελματικές – πρακτικές γνώσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου καταρτίστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε από διδακτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αντικείμενο της εκπαίδευσης αποτέλεσαν οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

Εξαφανίσεις ανηλίκων.
Παραβατικότητα ανηλίκων.
Προστασία ανηλίκων.
Θέματα ψυχολογίας ανηλίκων.