Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο

 
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, στη Διάσκεψη των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (European Police Chiefs Convention) 2023, στη Χάγη Ολλανδίας
Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, συμμετείχε στη Διάσκεψη των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (European Police Chiefs Convention) έτους 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της EUROPOL, στη Χάγη Ολλανδίας, κατά το χρονικό διάστημα 26 με 27 Σεπτεμβρίου 2023.
Στη Διάσκεψη, η οποία φιλοξενήθηκε από τη EUROPOL, από κοινού με την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., συμμετείχαν Αρχηγοί, Επικεφαλής και εκπρόσωποι των Αρχών Επιβολής του Νόμου των κρατών μελών της Ε.Ε., Τρίτων Χωρών καθώς και Οργανισμών και Υπηρεσιών της Ε.Ε., αλλά και Διεθνών Οργανισμών.
Κύριο αντικείμενο της Διάσκεψης αποτέλεσε η ενίσχυση της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης διαφόρων εκφάνσεων του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων:

Ηλεκτρονικό έγκλημα και διαδικτυακές απειλές(Darknet).
Συνεργασία Αρχών Επιβολής του Νόμου και Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο της Αστυνόμευσης στη Ψηφιακή Εποχή.
Προκλήσεις από την παράτυπη μετανάστευση στο Χώρο Schengen -Αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων διακίνησης παράτυπων μεταναστών από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου.
Οργανωμένο Έγκλημα – επιπτώσεις στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης συναντήθηκε με την Εκτελεστική Διευθύντρια της EUROPOL κα Catherine DeBolle και πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Βοηθό Επίτροπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας και τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατά τις συναντήσεις επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.