Μάζεμα της Ελιάς Ικαρία

Η ελιά αποτελεί τη δημοφιλέστερη καλλιέργεια της Ικαρίας , από την οποία εδώ και δεκαετίες παράγονται προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που έχουν υψηλή ζήτηση σε όλο τον κόσμο. Η συγκομιδή της ελιάς θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της ελαιοκαλλιέργειας, τόσο για τις επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς, όσο και για την παραγωγή ελαιολάδου.

Μάζεμα της Ελιάς Ικαρία

Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται με το χέρι, και το μάζεμα της ελιάς αποτελεί εδώ και αιώνες σημαντική αγροτική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ικαρίας .

Μάζεμα της Ελιάς Ικαρία

Πρέπει να σας ομολογήσω, ότι το μάζεμα της ελιάς είναι μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία αν δεν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία.

Μάζεμα της Ελιάς Ικαρία

Επίσης το μάζεμα μπορεί να συνδυαστεί με το κλάδεμα της ελιάς. Οι  γεμάτες με καρπό κλάρες μεταφέρονται στην “κλαρού”, μια απλή αλλά πολύ χρήσιμη μηχανή, που τινάζει τις ελιές από το κομμένο κλαδί και τις οδηγεί κατευθείαν στο τσουβάλι.

Μάζεμα της Ελιάς Ικαρία

Εναλλακτική τεχνική είναι το “τίναγμα” της ελιάς με ξύλινα ραβδιά, η τεχνική όμως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν έχει ωριμάσει πλήρως ο καρπός και είναι εύκολη η απόσπασή του από το δέντρο. Τέλος, είναι σύνηθες κατά τη συγκομιδή να κόβονται με πριόνι επιλεγμένα κλαδιά του δέντρου, τόσο για τη διευκόλυνση της συγκομιδής, όσο και για να βοηθηθεί η σωστή ανάπτυξη του δέντρου.