07 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, στην Ξάνθη, ενημέρωση των επιχειρηματιών για το “MarCh” από την Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θράκης στα πλαίσια του έργου “Market Changer – MarCh” με τη συμμετοχή της ΟΕΕΘ του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020».

Συμμετείχαν επιχειρηματίες από την περιοχή της Ξάνθης καθώς και από όλη την Θράκη οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία του προγράμματος “Market Changer” αλλά και να τοποθετηθούν πάνω στα ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα της περιοχής.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”