ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εγκρίθηκαν από τον Γιάννη Βρούτση 7.005 τμήματα για Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους, που θα υλοποιηθούν σε 84 Δήμους και φορείς όλης της χώρας

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου  2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπέγραψε τις Αποφάσεις Έγκρισης των προτάσεων υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους.Εγκρίθηκαν 6.926 τμήματα ΠΑγΟ και 79 ΕΑγΟ (σύνολο 7.005) και αφορούν σε 84 Δήμους και Φορείς από όλη την Ελλάδα.Αναλυτικά, η έγκριση των προτάσεων υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους αντιστοιχεί σε:> 5642 Γενικά (τμήματα) Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας, > 754   Ειδικά (τμήματα) Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας,> 218   Δομημένα (τμήματα) Μικρής Διάρκειας,> 161   Μη Δομημένα (τμήματα) Μικρής Διάρκειας,> 151   Μη Δομημένα (τμήματα) Μεγάλης Διάρκειας και σε > 79     Εκδηλώσεις.Τα Προγράμματα και οι Εκδηλώσεις «Άθληση για Όλους» είναι ένας σπουδαίος αθλητικός θεσμός με ιστορικότητα και σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς υλοποιείται στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80.
«Μέσω των αναμορφωμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης ή εισοδήματος, τη δυνατότητα να αθληθούν, επιλέγοντας από ένα μεγάλο εύρος αθλητικών δραστηριοτήτων σε γήπεδα, πάρκα, στάδια και όπου αλλού μπορεί να φιλοξενηθεί άσκηση και κάθε τύπου φυσική δραστηριότητα» επισημαίνει ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας:«Τα Προγράμματα αυτά, με σχεδιασμό, παρακολούθηση και υποστήριξη από το Υπουργείο Αθλητισμού, υλοποιούνται από Δήμους και Φορείς σε όλη την Ελλάδα, υπό επιστημονική επίβλεψη. Η πολυμορφία και η ποικιλία των προγραμμάτων, η στόχευσή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, καθώς και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος συμμετοχής καταδεικνύουν το ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, αποδεικνύοντας ότι είναι πράγματι σχεδιασμένα για όλους».Ο Υπουργός τόνισε, επιπλέον πως «τα ΠΑγΟ και τα ΕΑγΟ αποτελούν ουσιαστική κοινωνική επένδυση, διότι συμβάλλουν στη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, μέσω της άσκησης. Ταυτόχρονα, καλλιεργούν και αναπτύσσουν τόσο τις διαπροσωπικές σχέσεις εντός των τοπικών κοινωνιών όσο και τη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος», καταλήγοντας:«Η βελτίωση της υγείας των πολιτών, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η ωφέλιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή αποτελούν κεντρικές πολιτικές μας και εργαζόμαστε συστηματικά για την επίτευξή τους».