ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Δείτε εδώ ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία υποβολής ένστασης
Δείτε εδώ τον πίνακα ικανών
Δείτε εδώ τον πίνακα μη πληρούντων τα προσόντα