Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο

 
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2023

    Διάκριση της Ελληνικής Αστυνομίας ως Εθνικός Νικητής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας (European Enterprise Promotion Awards 2023)
Η Ελληνική Αστυνομία αναδείχτηκε για την Πρωτοβουλία «Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες Προώθησης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Εσωτερικής Ασφάλειας», ως υποψήφιο έργο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, τον προσεχή Νοέμβριο στην Ισπανία
Η Ελληνική Αστυνομία διακρίθηκε ως ένας από τους «Εθνικούς Νικητές» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας (European Enterprise Promotion Awards 2023) και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
Η βράβευση αφορά τη δράση «Joint Research Activities Promoting Innovation & Entrepreneurship in the field of Internal Security», που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2019, μέσω του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών (ΣΟΣΑΧΠ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πρόκειται για πρωτοβουλία με την οποία προωθείται ο θεσμικός διάλογος και η χρηματοδοτική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (HORIZON, Internal Security Fund, κ.λπ.) για την παραγωγή καινοτόμων, εξατομικευμένων (tailor made) προϊόντων τεχνολογίας αιχμής για την ευρωπαϊκή αγορά, επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην τεχνητή νοημοσύνη, τη νανοτεχνολογία και τη μικροηλεκτρονική.
Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ως εταίρος ή συντονιστής σε 54 Κοινοπραξίες με 69 Πανεπιστήμια από 20 χώρες, 38 Ερευνητικά Ινστιτούτα από 12 χώρες, καθώς επίσης με Βιομηχανίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας.
Επιπλέον, διαμορφώνονται πρότυπα λειτουργικής και τεχνολογικής αριστείας, τόσο για τους δημόσιους φορείς, όσο και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και αγορά, προτείνοντας λύσεις και προϊόντα που προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων (αντιμετώπιση κρίσεων από την κλιματική αλλαγή, ασφάλεια εξωτερικών συνόρων, ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, κ.λπ.).
Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με την αξιολόγηση, κρίθηκε ότι προάγει την καινοτομία και την τεχνογνωσία και προωθεί την εξωστρέφεια και τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το χώρο της επιστημονικής έρευνας, όσο και με τον ιδιωτικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα με χρηματοδοτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023»  είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από  το 2006 αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την αριστεία δημόσιων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή τον προσεχή Νοέμβριο στην Ισπανία, στο πλαίσιο της ετήσιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην επίσημη δημοσίευση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων:

Ελληνική Αστυνομία, Δήμος Αθηναίων και Επιμελητήριο Πιερίας, οι Εθνικοί Νικητές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023