Αστυνομικά

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2023

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 06-11-2023 έως 30-11-2023, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, πλην των ωρών κοινής ησυχίας, θα πραγματοποιηθεί τμηματική και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, σε οδικά τμήματα περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, ως εξής:

Τατοΐου, (μεταξύ των οδών Χαλκιδικής και Μάνης, Τμήμα έργου με διαχωριστική νησίδα:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χαλκιδικής (μετά τη συμβολή της) και Μάνης (πριν τη συμβολή της), ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Τατοΐου, (μεταξύ των οδών Μάνης και Μπιζανίου, Τμήμα έργου χωρίς διαχωριστική νησίδα:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μάνης (πριν τη συμβολή, σημείο πέρατος της διαχωριστικής νησίδας) και Μπιζανίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Γ.  Γ. Παπανδρέου (μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Κλεισθένους – Μονής κατεύθυνσης):
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό τμήμα της, στο τμήμα μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Κλεισθένους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Δ.  Γ. Παπανδρέου (συμβολή της Γ. Παπανδρέου με Κλεισθένους & μεταξύ των οδών Κλεισθένους και Παπαδιαμάντη -Διπλής κατεύθυνσης με δύο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα):
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμάντη και Κλεισθένους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.