ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 5-12-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak74233').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy74233 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy74233 = addy74233 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text74233 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak74233').innerHTML += '‘+addy_text74233+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
(05.12.23 ώρα 13:00)
 
1. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΡΗΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.2 εδ.γ΄ και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. (εξ αναβολής)
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
2. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΡΗΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.8 εδ.β΄ και 10 Ν.2725/1999 (Γ.Σ. 02.08.23), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. (εξ αναβολής)
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
3. Άδεια 69Α
    ΠΑΕ Μ.Φ.Α.Ο.Φ.Χ. Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ (εξ αναβολής)
   ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     (4,571%)
   ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     (4,571%)
   ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
  
4. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Μ.Φ.Α.Ο.Φ.Χ. Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ για παράβαση του άρθρου 69Α παρ.1 εδ. τελευταίο σε συνδυασμό με άρθρο 77Α παρ.10 Ν.2725/1999 όπως ισχύει. (εξ αναβολής)
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
5. Κλήση ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ για παροχή εξηγήσεων αναφορικά με την δημοσιευθείσα προσφυγή του αθλητή Παναγιώτη Τσιντώτα στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ κατά της ΠΑΕ.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
6. Άδεια 69Α
    ΚΑΕ  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890
  ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    (90%)
 ΧΟΡΗΓΕΙ
 
7. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 08.11.23 Γ.Σ. της ΚΑΕ  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Xρήστος Κουμπής