ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 4-3-24

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

          
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak77888').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy77888 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy77888 = addy77888 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text77888 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak77888').innerHTML += '‘+addy_text77888+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(04.03.24 ώρα 13:10)
 
1. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ για παράβαση άρθρων 77Α παρ. παρ. 3, 4 εδάφιο α περ. αβ και παρ. 7 του Ν.2725/1999, όπως ισχύουν. (εξ αναβολής)
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ, Υπόμνημα έως 11-3-2024 και ώρα 14.00 
 
2. Αίτηση ΠΑΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης