ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 19-02-24

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak35835').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy35835 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy35835 = addy35835 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text35835 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak35835').innerHTML += '‘+addy_text35835+”;
//–>
 
 
                                     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(19.02.2024 ώρα 13:15)
 
1. Αίτηση του αθλητή Juan Alberto (Χουάν Αλμπέρτο) Larrea (Λαρρέα) περί καταπτώσεως της εγγυητικής  επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
2. Αίτηση του αθλητή Γεωργίου Οικονόμου περί καταπτώσεως της εγγυητικής  επιστολής της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904. (εξ αναβολής)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
3. Κλήση ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 αναφορικά με τις προσφυγές των αθλητών Ευριπίδη Γιάκου, Αναστασίου Λαγού και Κλεομένη Θεολόγη στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ και του Γεωργίου Οικονόμου στην Ε.Ε.Α. (εξ αναβολής)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 77Α παρ. παρ. 3, 4α περ. αβ και 7 Ν. 2725/’99 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ
 
4. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 9 και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 1197/19.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής. (υπό διάσκεψη)
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης