ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 15-12-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

           
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak18209').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy18209 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy18209 = addy18209 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text18209 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak18209').innerHTML += '‘+addy_text18209+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(15.12.23 ώρα 13:00)
 
1. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 30.10.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΓΙΟΥΧΤΑΣ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
2. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 28.07.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ Π.Α.Ο. ΡΟΥΦ ΑΘΗΝΩΝ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
3. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 19.11.23 Γ.Σ. της ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
4. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 21.11.23 Γ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης