ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 11-12-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

          
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak7199').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy7199 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy7199 = addy7199 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text7199 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak7199').innerHTML += '‘+addy_text7199+”;
//–>
 
 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(11.12.23 ώρα 13:30)
 
  
1. Αίτηση του αθλητή Αλέξανδρου Μασούρα περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019. 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
2. Αίτηση του αθλητή Αστέριου Μουχάλη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019. 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
3. Αίτηση του αθλητή Κων/νου Δεμηρτζόγλου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019. 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
4. Αίτηση του αθλητή Ιωάννη Ιωάννου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019. 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
5. Αίτηση του δικηγόρου Γεωργίου Παναγόπουλου περί γνωμοδότησης, σχετικά με το αν πλέον οι αποφάσεις του ΔΔΠ/ΕΠΟ, που εκδίδονται από την πενταμελή σύνθεσή του, είναι νόμιμες διαιτητικές αποφάσεις, παράγουν έννομες συνέπειες και μπορούν να εκτελεστούν από την Ε.Ε.Α. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ
 
6. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 05.12.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
 Νικόλαος Τζουλάκης