ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις ΕΕΑ – Συνεδρίαση 09-02-24

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak67321').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy67321 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy67321 = addy67321 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text67321 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak67321').innerHTML += '‘+addy_text67321+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(09.02.24 ώρα 14:00)
 
 
1. Αίτηση των αθλητών Vlatko Gosef, Georgi Sheytanov, Ευστρατίου Γκαρόζη, Μάρκου Μαραγκουδάκη, Δημητρίου Αθανασίου, Δημητρίου Μπιλιλή και Χρήστου Μπούρμπου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966. (υπό διάσκεψη)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
 
2. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΚΟΖΑΝΗ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 9 και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 1197/19.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής. (υπό διάσκεψη)
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Χαράλαμπος Τσιλιώτης