ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α. – Συνεδρίαση 9-1-24

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak29811').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy29811 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy29811 = addy29811 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text29811 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak29811').innerHTML += '‘+addy_text29811+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(09.01.24 ώρα 14:00)
 
1. Αίτηση του αθλητή Cedrick Enzenzi (Σεντρίκ Ενζενζί) περί καταπτώσεως της εγγυητικής  επιστολής της ΠΑΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ.
ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
2. Η υπ΄αριθμ.πρωτ. 3422/28.12.23 αίτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης