ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α. – Συνεδρίαση 6-9-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak92422').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy92422 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy92422 = addy92422 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text92422 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak92422').innerHTML += '‘+addy_text92422+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(06.09.23 ώρα 13:15)
 
 
1. ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ΜΟΣΧΟΣ ΣΑΡΛΗΣ για παράβαση άρθρων 77Α παρ. παρ. 9 και 10 και 81 παρ. παρ.2 και 3 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν (Μη προσκόμιση στοιχείων και απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 496/20.06.2023 έγγραφό μας). (υπό διάσκεψη)
ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
 
2. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στην κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2:
          ΠΑΕ ΚΟΖΑΝΗ
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης