ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α – Συνεδρίαση 29/8/2023

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak31164').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy31164 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy31164 = addy31164 + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak31164').innerHTML += '‘ + addy31164+”;
//–>
“>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak63711').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy63711 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy63711 = addy63711 + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak63711').innerHTML += '
‘ + addy63711+”;
//–>
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ(29.08.23 ώρα 12:45)1. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στην κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2:    ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ΜΟΣΧΟ ΣΑΡΛΗ για παράβαση άρθρων 77Α παρ. παρ. 9 και 10 και 81 παρ. παρ.2 και 3 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν (Μη προσκόμιση στοιχείων και απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 496/20.06.2023 έγγραφό μας) (υπό διάσκεψη).   ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ 06-09-20233. Αίτηση του Ευσταθίου Ρόκα και του Αθανασίου Πινδώνη περί χορήγησης αντιγράφου της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (εξ αναβολής).   ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ – Απευθύνει ερώτημα στην Τράπεζα ΠειραιώςΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΣΝικόλαος Τζουλάκης