ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α. – Συνεδρίαση 29-1-24

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

           
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak16497').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy16497 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy16497 = addy16497 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text16497 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak16497').innerHTML += '‘+addy_text16497+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(29.01.24 ώρα 13:30)
 
1. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΓΙΟΥΧΤΑΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 9 και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 1197/19.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής.
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ
 
2. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 9 και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 1197/19.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 4.000 ΕΥΡΩ
 
3. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Α.Ε.Π.Σ. ΑΙΟΛΙΚΟΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 9 και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 1197/19.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής.
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ
 
4. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΚΟΖΑΝΗ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 9 και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 1197/19.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής.
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
 
5. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Α.Ο. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ. 9 και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 1197/19.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής.
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Χρήστος Κουμπής