ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α – Συνεδρίαση 27-10-2023

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak87514').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy87514 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy87514 = addy87514 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text87514 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak87514').innerHTML += '‘+addy_text87514+”;
//–>

                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ(27.10.23 ώρα 12.30)
1. Άδεια 69Α    ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    (79,725%)ΧΟΡΗΓΕΙ
2. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 04.09.23 Γ.Σ. της ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 12.06.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ –ΑΕΚ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 08.04.23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Γ.Σ. της ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5. Αίτηση του αθλητή Νικολάου Διγκόζη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 (ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ).ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
6. Αίτηση του αθλητή Zvi (Ζβι) Jie (Τζιε) περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 (ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ).ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
8. Αίτηση του Τ.Α.Α. Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ για την αφαίρεση από την επωνυμία και το λογότυπο της εταιρείας ΟΝΕΧ.ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                       Νικόλαος Τζουλάκης                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak14185').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy14185 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy14185 = addy14185 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text14185 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak14185').innerHTML += '
‘+addy_text14185+”;
//–>

                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ(27.10.23 ώρα 12.30)
1. Άδεια 69Α    ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    (79,725%)ΧΟΡΗΓΕΙ
2. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 04.09.23 Γ.Σ. της ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 12.06.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ –ΑΕΚ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 08.04.23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Γ.Σ. της ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5. Αίτηση του αθλητή Νικολάου Διγκόζη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 (ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ).ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
6. Αίτηση του αθλητή Zvi (Ζβι) Jie (Τζιε) περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 (ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ).ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
8. Αίτηση του Τ.Α.Α. Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ για την αφαίρεση από την επωνυμία και το λογότυπο της εταιρείας ΟΝΕΧ.ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ