ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α. – Συνεδρίαση 25-9-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak79918').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy79918 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy79918 = addy79918 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text79918 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak79918').innerHTML += '‘+addy_text79918+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(25.09.23 ώρα 14:00)
 
 
1. Αίτηση του αθλητή Δημητρίου Τάτση περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905. 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ από την αίτηση
 
2. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905 και ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ για παράβαση άρθρου 77Α παρ. παρ. 4 εδ.ε΄ και 10 Ν.2725/1999 όπως ισχύει.
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ, χορηγεί προθεσμία έως 02.10.2023 για κατάθεση υπομνήματος
 
3. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 30.08.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
4. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 11.08.23 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΚΟΖΑΝΗ. 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
5. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΚΑΕ:
ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΚΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΑΕ ΚΥΜΗ 
 
6. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στο κάτωθι ΤΑΑ:
ΤΑΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης