ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α. – Συνεδρίαση 15-11-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak46597').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy46597 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy46597 = addy46597 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text46597 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak46597').innerHTML += '‘+addy_text46597+”;
//–>
 
 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(15.11.23 ώρα 13:00)
 
1. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΡΗΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.2 εδ.γ΄ και 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
2. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΡΗΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.8 εδ.β΄ και 10 Ν.2725/1999 (Γ.Σ. 02.08.23), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν. 4809/2021. 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
3. Άδεια 69Α
    ΠΑΕ ΓΙΟΥΧΤΑΣ
   ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ     (57,142%)
  ΧΟΡΗΓΕΙ 
  
4. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΓΙΟΥΧΤΑΣ για παράβαση του άρθρου 69Α παρ.1 εδ. τελευταίο σε συνδυασμό με άρθρο 77Α παρ.10 Ν.2725/1999 όπως ισχύει. 
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2.000 ευρώ
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Χρήστος Κουμπής