ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αποφάσεις Ε.Ε.Α. – Συνεδρίαση 1-11-23

Details

Parent Category: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Category: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

          
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6132       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//<!–
document.getElementById('cloak10554').innerHTML = '';
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy10554 = 'eea.temp.gga' + '@';
addy10554 = addy10554 + 'gmail' + '.' + 'com';
var addy_text10554 = 'eea.temp.gga' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';
document.getElementById('cloak10554').innerHTML += '‘+addy_text10554+”;
//–>
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(01.11.23 ώρα 13:30)
 
1. Αίτηση της ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ περί ανάκλησης της από 04.10.23 απόφασης της Επιτροπής.
ΔΕΧΕΤΑΙ. ΑΝΑΚΑΛΕΙ. ΧΟΡΗΓΕΙ
 
2. ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ αναφορικά με το ύψος του προϋπολογισμού της. (υπό διάσκεψη)
ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 
3. ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ αναφορικά με το ύψος του προϋπολογισμού της. (υπό διάσκεψη)
ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης